Překlady


Spolupracujeme s kvalifikovanými překladateli z Čech, Ruska, Polska, Belgie a Kanady. Všichni mají odpovídající jazykové a odborné vzdělání. Jako rodilí příslušníci dané země naši překladatelé ovládají nuance a standardy svého jazyka, znají kulturu a i podnikatelské zvyklosti svých zemí.

Zajišťujeme překlady technického, právnického i ekonomického charakteru, u vybraných jazyků včetně ověření soudním překladatelem. Máme také zkušenosti s překládáním beletrie. Jako specialitu nabízíme tzv. „přímé“ překlady z cizího do cizího jazyka týkající se především kombinací ruštiny.

Stále rozšiřujeme nabídku, která směřuje od evropských k východním jazykům s ohledem na požadavky našich zákazníků. Každý nově zařazený překladatel do databáze absolvuje zkušební překlad ze svého pracovního jazyka i oboru. Hodnocení zkušebních překladů zajišťujeme v příslušných institucích i státních zastupitelstvích, případně u již prověřených a vyzkoušených překladatelů.

Kromě záruky precizní kvality a dodržení termínu je samozřejmostí i garance důvěrnosti a zachování obchodního tajemství o skutečnostech, se kterými se naši spolupracovníci při realizaci překladů seznámí. Naši překladatelé se již ukázali jako disciplinovaní profesionálové a slušní lidé, díky nimž máme důvěru stálých klientů.